OLCT 80

  • Multifunkčný detektor s tromi hlavami
  • Palubný displej
  • 3 vstavaná relé pre poruchové, nízke a vysoké alarmy (alarmy v relé sa dajú v plnej miere programovať)
  • Dva vstupy 4-20 mA, vstavaná relé, nastavenie pamäte a požiadavky prostredníctvom diaľkového ovládania
  • Výstupy 4-20 mA a RS 485, slučkové spojenie
  • K dispozícii v diaľkovom, ohňovzdornom alebo bezpečnostným prevedenie v závislosti na detekovaných plynoch
  • Detekuje O2 a horľavé, jedovaté a chladiace plyny
  • Neintruzivní kalibrácia vykonávaná jednou osobou
  • Nový infračervený snímač XP IR na detekciu horľavých plynov alebo CO2

!!PRODUKT DOSTUPNÝ NA DOTAZ!!

Kategórie: