OLCT 10N

  • Digitálny detektor bez displeja
  • Dostupný s katalytickými alebo elektrochemickými snímačmi
  • Detekuje O2 a horľavé a jedovaté plyny
  • K dispozícii pre detekciu O2, CO, H2S, NH3, NO, NO2, metánu, propánu, butánu a vodíka
  • Pre komerčné a ľahké priemyselné aplikácie (laboratória, vnútorné ochlazovny, nemocnice, kotolne, čističky odpadových vôd a pod.)
  • Schválenie ATEX 3G pre používanie v zóne 2
  • Možno používať iba v spojení s ovládačom MX43

!!PRODUKT DOSTUPNÝ NA DOTAZ!!

Kategórie: