O nás

  HISTÓRIA FIRMY

  Firma vznikla už v roku 1991 s obchodným zameraním, ktorá hneď od začiatku svojho pôsobenia na domácom a zahraničnom trhu zaznamenala výrazné obchodné úspechy, vďaka predchádzajúcim skúsenostiam zakladateľského manažmentu, ako aj vhodným výberom spolupracovníkov. Od roku 1996 sa venuje aj ochrane obyvateľstva, zdraviu pracujúcich a ochrane životného prostredia. Hlavne distribúciou detekčnej techniky a zariadení na detekciu toxických a výbušných plynov v pracovnom prostredí. K týmto zariadeniam poskytuje autorizované poradenstvo, školenia, servis, kalibrácie prístrojov a detektorov.

  Realizované projekty detekcie a monitoringu
  • USS Košice – cca 600 detektorov na CO, NH3, H2, PID, O2, CH4, CO2, a cca 5000 osobných detektorov
  • Tepláreň Košice
  • ŽP Podbrezová
  • Slovnaft Bratislava
  • GSK Levice
  • Airliquide Trnava
  • Elektrárne Vojany
  • Fortischem Nováky
  • Maks Nováky
  POSKYTUJEME
  • návrh
  • projekt
  • realizáciu
  • nastavenie
  • oživenie
  • revízie
  • servis
  • kalibrácie

  Na priamu ochranu jednotlivých osôb, zabezpečujeme tiež detekciu toxických a výbušných plynov cez osobné jednoknálové detektory (na jeden plyn), alebo multidetektory na viac plynov (až šesť plynov)

  ZASTÚPENIE FIRIEM

  INDUSTRIAL SAFETY CS, ktorá má Generálne zastúpenie spoločností Oldham a Industrial Scientific pre Českú a Slovenskú republiku.