OLCT 10

 • Analógový detektor s výstupom 4-20 mA bez displeja
 • Dostupný s katalytickými, elektrochemickými alebo polovodičovými snímačmi
 • Detekuje horľavé, jedovaté a chladiace plyny (CO, NO, NO2, metán, propán, bután, vodík, LPG, zemný plyn a freóny) – vyhovuje norme EN 14624 s ohľadom na monitorovanie R134a
 • Na komerčné použitie (kotolne, nemocnice, garáže a pod.)
 • Schválenie ATEX 3G pre používanie v zóne 2 (okrem polovodičové verzia)

!!PRODUKT DOSTUPNÝ NA DOTAZ!!

Kategórie:

Popis

 • Detektor horľavých plynov
 • Detekuje CH4, propán, bután, metán, vodík, LPG a zemný plyn
 • Pre komerčné aplikácie (kotolne, akumulátorovne, garáže a pod.)
 • Dva detektory typu OLC10 Twin možno upevniť na jeden kanál bez prídavné rozvodnej skrine alebo prídavného vedenia, a možno ich používať na sledovanie jedného priestoru
 • V spojení s našim dvojkanálovým ovládačom
 • MX 32 možno používať až 4 detektory OLC10 Twin
 • Schválenie ATEX 3G pre používanie v zóne 2