OLC(T) 100

  • Analógový detektor 4-20 mA bez displeja
  • Úroveň bezpečnosti SIL2 pre LEL, O2, CO, H2S, NH3, CO2
  • Detekuje horľavé, jedovaté a chladiace plyny a O2
  • K dispozícii pre elektrochemické, infračervenými alebo polovodičovými snímačmi
  • Určený pre priemyselné aplikácie
  • K dispozícii v nevýbušnom alebo bezpečnostnom prevedení, v nerezovej oceli
  • Nový infračervený snímač XP IR alebo katalytický snímač
  • Vysokoteplotné verzia umožňuje prevádzku až do 200 ° C

!!PRODUKT DOSTUPNÝ NA DOTAZ!!

Kategórie: