MX 52

  • 2-16 kanálov
  • SIL2 v súlade s normou EN61511
  • 2 diskrétne poplachové  relé na kanál
  • 1 bežné poplachové relé 3
  • 1 bežné poruchové relé
  • Nastavenie klávesnice alebo PC
  • Výstup RS 485
Kategórie: