MX 32

  • Verzia 2 kanálová
  • Nízke náklady a ľahká inštalácia
  • Montáž na nosnú lištu DIN
  • Až 5 vstavaných diskrétnych relé
  • Pre akekoľvek snímače/detektory
  • Nepretržitá samokontrola
  • MX32_CZ manuál
Kategórie: