MX 32 digital

  •  analógový a digitálny regulátor
  • 1 alebo 2 kanály, do 8 detektorov
  • 5 „LCD podsvietený grafický displej
  • päť programovateľných udalostí
  • inteligentné klávesy
  • multi-jazykové menu pre jednoduché použitie
Kategórie: