Surveyor 4B

  • Zaistí bezpečnosť kotolní, akumulátorovní a menších zariadení, kde je možnosť rizika
  • 1 kanál
  • 2 diskrétne alarmy
  • Montáž na nosnú lištu DIN
  • Kombinuje vysoko spoľahlivé monitorovanmie, ľahkú implementaciu a nízke náklady
  • Surveyor4B_CZ manuál
Kategórie: