CTX 300

  • Analógový detektor s výstupom 4-20 mA a voliteľným podsvieteným displejom
  • Výmenné a prekalibrovaní snímača
  • K dispozícii pre elektrochemické, infračervenými alebo polovodičovými snímačmi
  • Detekcia O2, CO2 a jedovatých a chladiacich plynov
  • Viac ako 30 rôznych snímačov je k dispozícii na detekciu väčšiny jedovatých plynov, ktoré sa vyskytujú v priemysle
  • K dispozícii v infračervenej verzii na detekciu CO2
  • Vyhovuje norme EN14624 s ohľadom na monitorovanie R134a
  • Pre komerčné alebo priemyselné aplikácie v neklasifikovaných oblastiach

!!PRODUKT DOSTUPNÝ NA DOTAZ!!

Kategórie: